Участие на колективи работещи по ННП Репробиотех в Юбилейната научна конференция "25 години Тракийски университет"